“Oooooh” of “Aaaaaaah”s …

Ek wonder oor die toenemende aantal woordelose lirieke wat al meer deesdae in kerkmusiek aangetref word:

“Oooooh” of “Aaaaaaah”s.  Ek is mal oor Retief Burger se “Ek glo” en Newsboys se ‘Here we stand in awe’ – maar die ‘Oooooohhhh’  aan die begin van elke versie MOET deur die gemeente gesing word.  Nou wonder ek, pla dit julle?

Bof Kauflin het ’n hele artikel geskryf getiteld  “Unpacking Wordless Lyrics in Worship” – en hy het hierdie argument wat sê dit hou mense se gedagtes besig terwyl hulle eintlik oor God moes dink.  Volgens hom is ’n musikale tussenspel veel beter want dit gee die aanbidder geleentheid om op God te fokus.

Ek is byna doodseker Bob Kauflin is ’n linkerbrein ISTJ tipe-ou want as regterbrein, ENFP kan ek hom belowe, met die tweede reëltjie van die kitaar solo tussenspel wonder ek al of die ketel gekook het vir die tee na die diens.

Nee, Bob maak darem ook ruimte daarvoor dat deur so ’n ’n reëltjie of twee te sing “Ooooohh’ ons help om emosies te verwoord wat nie maklik in woorde omgesit kan word nie.

Die probleem kom seker vir my in as die gemeente harder sing op die ‘oos’ en “aahs’ as op die woorde.  Dan gaan dit mos weer net oor ‘lekker sing’.  Hoor my mooi, sing moet natuurlik lekker wees, maar as dit net daaroor gaan… dan is God nie meer die fokus nie.

Gaan kyk ’n bietjie hoeveel liedere julle gemeente sing met ‘oohs’ en ‘aahs’ in.  Is dit veel?  Pla dit jou?  help dit jou?  Laat weet my, ek wil regtig weet.

Author: Adele Lombaard

Share This Post On
468 ad