‘n Uitnemende musiekbediening – is jou beste goed genoeg?

Hoe kies julle julle aanbiddingsleiers? Soek julle excellence? Wanneer is iemand goed genoeg om in julle musiekbedieningspan te wees? Hou julle oudisies vir die sangers en musikante?

Maak nie saak in watter styl jou gemeente aanbid nie – of dit nou klassiek-tradisioneel is of –kontemporêr of informeel is – watter premie plaas jou gemeente op excellence. Ek moes die woord excellence gaan opsoek het – in Afrikaans word dit uitnemendheid genoem.

En ek weet, ek weet aanbidding gaan oor veel, veel meer as net die musiek tydens ’n erediens, ek praat in die besonder van die gemeentesang, die musikale aanbidding tydens ’n erediens!

Ek weet nie wie het dit eerste gesê nie, maar iemand het iewers gesê: “Excellence honors God.” Ek sukkel effens om dit vertaal te kry, maar dis waarskynlik iets soos: “Wanneer jy iets uitnemend doen, kry God die eer.”

Deel van my opdrag by Flam is om gemeentes te besoek en hulle te help om Flam-liedere te sing – in werklikheid om ’n uitnemende musiekbediening te hê.

Flam-songs is per definisie meestal musiek wat deur ’n begeleidingsgroep, ’n band, gedoen moet word en almal het nie altyd die nodige kennis om so ’n groep te begin nie. So, my werk is om gemeentes te help wat dalk nog altyd net ’n tradisionele bediening gehad het, maar wat om watter rede ook al hulle bedieningstyl wil aanpas.

Sommige gemeentes het reeds so bediening en nooi my dan om te kom help met die opleiding van hul begeleidingsgroepe of bloot om nuwe liedere aan hulle bekend te stel.

Met die gevolg dat ek op ’n gereelde basis by ’n groot verskeidenheid van gemeentes betrokke is. Baie gemeentes is stadsgemeentes maar al hoe meer plattelandse gemeentes vra my om te kom help. En dis nou van hier tot in die Noorde en Ooste en Weste van ons land.

Ek was al in klein plattelandse gemeentes met die mees fantastiese musikante. En ek was al by stadsgemeentes waar dit lyk asof daar niemand is wat by die musiekbediening betrokke wil raak nie.

My vraag is dus gerig aan alle gelowiges: watter premie plaas jou gemeente op excellence? Ek wil ’n tweede vraag vra: dink jy beter musiek, sal jou gemeente laat groei?

Bill Hybels, die stigter van Willow Creek Community Church sê hieroor: “Good enough is just not good enough when it comes to honoring God through the Church. In response to his holiness and greatness, in gratitude for his monumental sacrifice for us, our attitude ought to be to pay tribute to him with the best we can offer. Not obsessive perfectionism, but an attitude of excellence that permeates all we do in the Church and in our personal lives. What we do as Christians reflects on the Christ we serve.”

Ek weet nie of ek heeltemal saamstem nie. Hoor eers my argument.

Daar is ’n paar maniere waarop gemeentes hulle aanbidding benader:
Sommige gemeentes stel die beste musici aan wat geld kan koop. As geld nie ’n kwessie is nie, koop jy eenvoudig vir jou die beste band. Dit wil dus voorkom asof excellence gekoop kan word.

Ander gemeentes kry die beste musikante wat binne hulle gemeente beskikbaar is. Excellence word dan bloot in standgehou.

En dan is daar sommige gemeentes wat so veel as moontlik mense wil oplei en deelmaak van die musiekbedieningspan. Die musiek is dus nie altyd excellent nie, want somtyds gaan jy iemand kry wat dalk nog nie so lekker op die noot speel, of altyd die regte noot op die regte plek speel of sing nie.

So, watter model is die beste? Ek vermoed hieroor gaan ons dalk van mekaar kan verskil. Laat weet my wat jy dink.

Author: Adele Lombaard

Share This Post On
468 ad